Zachraňte Karthágo!

Voláme všechny
Včelaře a čmelaře
Vizionáře bez svatozáře
Chmelaře, hrobaře,
Inseminátory pro zvířata i lidi
Pokušitele ve znamení Vah
Čtenáře pokleslé literatury
Filatelisty, filantropy, entomology, tenisty
Sběratele mušlí, uzenáře
Pohůnky, pohodné, porybné 
Stroj-vůdce, šílené vědce
Strůjce revolučních kvasů
Autodidakty s arachnofobií
Noční hlídače, popeláře
Slyšte a slyšte
Karthágo je v plamenech!
Karthágo hoří!
Zachraňte Karthágo!
V rámci internacionální pomoci
Blahoslavení spoluobčané
Kdo může, ať pomůže
Účastí na historii
Nezištně a s přesvědčením
Pro dobro celé věci