Ze života lidu

Jistý akademický činitel
Hudební skladatel
V půjčovně pro nemajetné
Na noc si pronajal Justinu
Gumovou pannu
Dobrým slovem uhradil platbu
Úroky vyrovnal svými roky
Nikdo nebyl tratný
Ani trestaný
Žádný deficit
Večer napadl první sníh
Sobotní bál se také vydařil
Včetně tomboly
Jeden pár vyhrál
Syrečky a kulovnici
Přítomní užasli
Nad tou lidskou komedií   
Dobrovolníci veřejného sboru
Záhy přišli na mizinu
Následkem poklesu cholesterolu
Všichni na rozloučenou
Připili si pravou
Nefalšovanou
Ohnivou vodou
Zvanou
Slepý strýček Váňa