Zpětná povrchnost

Pan Diethylamid se narodil v pátek
Po ranní deváté
Před padesáti lety
Za sedmero lesy
Osmero řekami
Dvěma horami
Uprostřed podivné krajiny
S vlasatými běsy
Tenkrát na poli
Kvetly brambory
A ptáci zpívali
Ódy na bolest
Oblohu zakryly
Duhové závěsy  
V ten den
Pravil vypravitel:
„Nikdo není svatoduchý
Ani v době  osvícení
Zapomeňte na posvícení!“
Každá naděje je dobrá
Když není jiná alternativa
Pod lůnem alegorie vytryskla
Poplašná zpráva
Večer se vrátila
Nebohá výprava
Zasněné legie
Z ostrova Utopie