Zvrásněné vlnolamy

Čerstvě promovaný
Pacient psychiatrické léčebny
Od velkého třesku
Neměl rád policajty
Ani makové buchty
Otec mého otce se podivil
Nad tím zjištěním
Pak napsal dizertaci s názvem
Nehrozí nadbytek géniů?
Je na zvážení
Ověřit tuto teorii v praxi
Přes noc se změnily
Veškeré axiomy
Ohledně beztřídní společnosti
Sirotci z domova důchodců
Tajně vyprali digitální peníze
U břehů Mrtvého moře
Uvěřili ideologii
O pokoře
Každý někam patří
I dezorientovaní bratři
Laboratorní potkani také mají duši
S přechodným bydlištěm na Venuši
Nikdo nezná počátek
Jen konec je jistý