Debt to Equity

Debt to Equity (D / E)
 
     Získá se vydělením celkového dluhu společnosti k jejímu vlastnímu kapitálu. Ukazuje celkovou míru zadlužení společnosti a poměr financování aktiv prostřednictvím vlastního kapitálu a prostřednictvím dluhů.
 
 
                  Total Debt (Celkový dluh)                        
D/E =    --------------------------------------------
                  Total Equity (Vlastní kapitál)