Postup pro výběr vhodných akcií IV

https://finviz.com (Screener)

Sales past 5 Y

EPS this Y

EPS next Y


Na základě těchto 3 testovacích parametrů byly níže uvedené akcie podrobeny dne 13. prosince 2023 výběru dle https://www.gurufocus.com 


Ticker    Interest         P / E         100/ (P/E)     Financial     Profitability      Fair Value     MOS (%)
              Coverage                                            Strength      Rank 

EQX           0,68         35,13            2,85              5 / 10             3 / 10                   0,69         -608,70

CVNA         N/A           N/A              N/A               3 / 10             3 / 10                 -24,85           N/A       

SOI           20,25         10,31            9,70             6 / 10             6 / 10                   11,11           27,09

EPM        130,99          7,74           12,92           10 / 10            9 / 10                   23,15           74,34

BOOM        6,76        10,94             9,14              6 / 10            6 / 10                   21,97           20,66

RILY           1,15          N/A               N/A               3 / 10            8 / 10                   36,89           41,45

HALO       17,17          22,47            4,45              5 / 10            4 / 10                   22,47         -87,49   

KMDA         6,75         46,46             2,15              9 / 10            5 / 10                    1,50        -289,33    

VGR           3,16          10,66            9,38               4 / 10            8 / 10                  25,56           54,23

RNGR        8,98            8,81           11,35              8 / 10            3 / 10                   40,60          74,70