8. div světa

Složené úročení (Úrok z úroků):
 
Mt = M0 * (1 + p)t
 
 
Mt = zůstatek na konci období po t-obdobích
 
M0 = počáteční hodnota (vklad)
 
p = úroková míra (%)
 
t = počet období
 
(1 + p)t = úročitel
 
 
Teoretický přiklad č. 1:
 
Jaký bude finanční zůstatek po 5 letech, pokud dojde k nákupu 100 ks akcií stejného druhu á 50 USD? Stálý roční divedendový úrok je 2 %.
Vklad = 100 * 50 = 5 000 USD
 
Mt = 5 000 * (1 + 0,02)5 = 5 520,40
Zisk = 5 520,40 – 5 000 = 520,40 USD
 
Teoretický přiklad č. 2:
 
Jaký bude finanční zůstatek po 10 letech, pokud dojde k nákupu 100 ks akcií stejného druhu á 50 USD? Stálý roční divedendový úrok je 9 %.
Vklad = 100 * 50 = 5 000 USD
 
Mt = 5 000 * (1 + 0,09)10 = 11 836,82
Zisk = 11 836,82  – 5 000 = 6 836,82 USD
 
Celkový zisk ovlnivňuje:
 
Výše vkladu
Časové období
Výše dividendového úroku