Obsah dusíku a uhlíku ve sloučeninách

Sloučenina                 Složení            mol/l   Obsah N (%)   Obsah C (%)                                                
 
Citronan amonný      C6H17N3O7        243,22         17,27            29,60
Dusičnan amonný     NH4NO3             80,04          34,98
Dusičnan sodný         NaNO3               85,00          16,47
Dusičnan vápenatý    Ca(NO3)2          164,09         17,06
Glukóza                     C6H12O6            180,16                               39,97
Močovina                   CON2H4              60,06          46,62
Sacharóza                 C12H22O11          342,30                              42,07


More...