Antologie

Na skládce
Ve sběrném dvoře
Leží němé
Stroje na peníze
Vedle nich
Povalují se
Sny a iluze
S otevřenou náručí
Přivítáme osvícence
Převlečené za umrlce
Kola se točí
Všechno
Jednou skončí
I falešné divadlo
A s ním
Kariéra a pýcha
Člověka-hmyzu