Arabská otázka

Starý Arab žije již přes 40 let v Chicagu. Moc rád by na své zahradě pěstoval brambory a zeleninu, ale je zde sám a cítí se již starý a slabý. Jeho syn studuje v Paříži a otec se rozhodne napsat mu e-mail:

Milý Ahmede,
     jsem moc smutný, že nemůžu na své zahradě pěstovat brambory. Vím, že kdybys tu byl, pomohl bys mi zahradu zrýt. Mám tě rád.
Tvůj otec

     Obratem obdrží odpověď:

Milý otče,
     prosím tě, nedělej v žádném případě na zahradě nic!!! Schoval jsem tam „tu věc“. Taky tě mám rád.
Ahmed

     Jen pár hodin nato obklíčí dům starého muže americká armáda, námořníci, FBI a CIA. Přeorávají a přerývají zahradu kousek po kousku, prohlížejí každý milimetr, ale nenajdou nic. Rozčarovaní se opět stahují...

     Týž den dostal starý muž ještě jeden e-mail od syna:

Milý otče,
     jistě je nyní zahrada kompletně zrytá a můžeš zasázet své brambory. Víc pro tebe z takové vzdálenosti nemůžu udělat. Mám tě rád.
Ahmed