B.T.W.

Kdo žije v hříchu
Ať zvedne ruku
Přes paže nevidím
Krátery na Měsíci
Půlka cesty je za námi
Zítra se postím
Chci vidět dvojitou duhu
Blankytnou mlhu
I sluneční erupci
K blahořečení
Nestačí jen odhodlání
Ani dlouhé vlasy a vousy
To vždy poníženě tvrdil
Bez známek studu
Váš uctivý služebník