Current Ratio (CR)

Current Ratio (CR) - Běžná likvidita:
 Indikuje, jak firma efektivně pracuje s penězi a jestli není v riziku.
 
Výpočet:
  
               Total Current Assets (Oběžná aktiva)
CR = ----------------------------------------------------------------------
               Total Current Liabilities (Krátkodobé závazky)
 
 
Vyhodnocení:
 
Ideální poměr: CR = 1,25 – 3
 
CR < 1 firma nestačí splácet krátkodobé pohledávky
 
CR > 3 hodně financí v hotovosti, inflace požírá hotovost, firma nemá za co
          utrácet