Hydrogenmann

Jeg er beskjeden
Jeg har nok å leve av
Vanlig vann
Forløpet av kroppen min
Det sikrer hydrolyse
Jeg brenner det letteste elementet i meg
Jeg puster inn livgivende oksygen
Jeg klarer meg uten mat
Jeg trenger ikke penger
Men jeg vil ikke bo alene
Jeg la derfor ut en annonse:
Tretti år gammel mann uten forpliktelser
Han leter etter en passende kvinne
Så langt har bare én uttalt seg
Men hun går på alkohol
 
(Thank you for Google Translator)