Každý má někde svoje hnízdo

Svět je plný podivínů
Není divu
Sdružili se v komunitu
Jeden učitel autoškoly
Choval ve vaně krokodýly
Druhý zase
Krmil prase nikotinem
Třetí občan  
Zpíval chorál
Když pole oral
Vedle kafilérie
Čtvrtý muž
Měl v sobě červy
Veliké jako halucinogenní houby
Pátý workoholik
Byl zároveň alkoholik
Šestý pseudobásník (lyrik) 
Napsal „Ódu na zlost“
Sedmý akademický malíř
Kreslil v noci kosočtverce
Na koberce
Osmý hrál na dudy
O velikonocích vánoční koledy
Devátý mistr odborné výuky
Pochytal na jihu Afriky   
Tři černé mamby
Desátý pomatenec
Hledal svatý grál
Místo toho našel zvadlý věnec
A pár starých vran
Napsal jsem si do deníčku
Známou slovní hříčku:
„Běžela Magda kaňonem
 Srazila banán ramenem“