Neklidná samohybnost

Život je metabolický proces
Bez možnosti návratu
Po nebi plují
Snoví pavouci
Proroci přijali deklaraci
Bezmyšlenkovití lidé
Anulovali
Gravitační zrychlení
Staromilci odstranili
Holotropní dýchání
Následník trůnu
Omyl si mozkovou kůru
Odvarem z blínu
Mezitím
Odpůrci Majestátu
V hlavě mu zažehli
Termojadernou fúzi
Minutu po půlnoci
Už po něm lezli slimáci
Pastýř také skončil práci
Čekal na znamení
Nad krajinou právě vyšel Měsíc