Nenávratné pomatenosti

Zelená kočka na Měsíci
Porodila dvě koťata
Pak spolykala psychofarmaka
A bezdomovec v břiše hada spící
Odeslal zvací dopis
Na úřad Neomezené vlády
Pro případ nejasností 
Vystavil duplikát
V tu pohnutou dobu
Nedaleko od přístavu   
Přistál krabí koráb
S výsostnými znaky                  
Pozdního baroka
Muži s ptačími vlasy
Zaplakali před branami
Věčného Babylónu
K večeru
Bratr Pelyněk přednesl ódu
O vodě z vodovodu
Zůstal po něm 
Jen oheň na střeše
A na Zámecké hoře
Labyrint světa se otevřel
Ráj ho pozřel
Dík mu vzdal