Neobyčejné poznání

Krátce po takzvané
Sametové revoluci
Děly se divné věci
Adolescent Robert
Nejprve dostal
Ranní poluci
Záhy po přijímání
Chytil příjici
Z toho všeho
V srdci
Měl velké očekávání
Spojené s ujímáním
Pro uspokojení
Na náměstí
Zasadil květinu
Zapěl hymnu
A snědl
O novoluní
Půlku vídeňského párku
Tehdy
Dospěl k poznání
Že limitní hodnota
Pravdy
Nikdy nedojde
K vítěznému konci