Oni

Plíživá lhostejnost davu
Na špičce mrakodrapu
Odměřené minuty lásky
V prostředí samoopylení
Peněžní úlitby za odpuštění
Bezvýznamné osobní vrásky
Chtivost a marnost cizí krásky
Beztřídní svatořečení lilií 
Během patových šachových partií
Uťaté širé časoprostory
Zakleté insignie neopravdy
Krákoravé árie bitevního pole
Pochroumané lidské stroje
Nevyčerpatelné snové zdroje
Genetické mutace mutací
Následujících generací
Za všechno výše uvedené
Nesou plnou odpovědnost
Oni