Paddornas planet

Vid kanten av Black Rat Galaxy
Astronomer upptäckte planeten WOW637T
Med liknande funktioner
Som vår jord
Även här
Blå moln svävar över himlen
Det finns berg och lågland
Havets vågor stiger
Bara
Istället för människor
De bor där
I betonglägenheter
Paddor täckta av blont hår
Begåvad med sångröster
Ovanlig empati
Och kommunicerar telepatiskt
Vem kommer att dra nytta av denna upptäckt?
För våra politiker
Oanade horisonter öppnar sig
De arbetar just nu med situationen
Hur man etablerar kommunikation
Utan att bli förstoppad
De är amfibier
Långt ifrån oss
Tre miljoner ljusår
 
(Thank you for Google Translator)


More...