Požehnání

K prvnímu dubnu
Utrpěl újmu
Díky chirurgii
V anestezii
Přišel o básnické střevo
Které uvnitř něho tlelo
Na druhou stranu
Poděkujme zdravotnickému ústavu
Za nezištnou námahu
Při preventivní očistě literatury