Procházka všedními dny

Celý den sbírám sny
Jak rané brambory
Na bitevním poli
Někdy mám i vidiny
Pro smutek nevidím
Za obzorem cizí kraje
Proč          
Modré kopretiny
Usnuly ve váze
S duší svaté Kateřiny?
Starý cirkusový artista
Kladl mi na srdce
Dva pomněnkové věnce
Jsem jako vyměněný
Za dolary
A pak vyšlo Slunce
Všichni jsme dodnes uvěznění
V dětské ohrádce
Nikde už není nikdo
Jen slepý vítr
Odnesl jinotaje
Přítel Hugo
Otevřel náruč
Pro barevné fantazie 
Dneska k večeru
Vylovili andělé utopence
Ukryl se v čarovné řece
Ještě včera šel na svatbě za mládence
Zbytečná statistická chyba 
Život je někdy bez naděje