Status pat

Denně polykáme mediální bludy
Chvalozpěvy nadutosti
Ódy bezmyšlenkovostí
Výkřiky samolibosti
Z hlubin současnosti tryskají
Otevřené rány světové chudoby
Návody na výrobu blahobytu
Totálně selhaly
Skončily na smetišti dějin
Bez přidané hodnoty
My zatím stojíme
Na druhém břehu
Vše do času
Místo pečených holubů
Pro nás
Naštěstí zbyly
Lívance s povidly