Všední den

On a Ona
Se měli rádi
V bytě velikosti
Ptačí budky
A ve věku plnoletosti
Do kostela nechodili
Přesto se modlili
Za všechny lidiTřídní společnosti
Vyráběli
Mezkalin z Biseptolu
A svoji lásku
Bylo jim dobře
Když každý večer
O půl osmé
Zapnuli televizi
A dívali se na klauny
S maskami Šílenců a Bláznů
Po té komedii se opili
Do němoty
Z té sloty
A tak uplynul
Zase další Den
Druhý
Třetí…