Všední sivost

Mrazivý žár rozevřel šál
Mezi přílivem a odlivem běsnění
Všichni nad třicet zůstali zasnění
Druhý izotop pravdy
Rozpadl se navždy
A na dně laguny leží dál
Svatý grál
V podobě zakleté ryby
Něco se pokazilo
Soše se srdce ulomilo
Vymlčené sliby
Dodnes někomu chybí
Proč pětiletý němý
Dostatečně nerozumí
Současnému výtvarnému umění?
Je to na zvážení
Proto ať nejvyšší ocenění
O trojklanný nerv
Obdrží
Cizopasný červ