Zpustošené zážitky

Z časoprostoru
Položil základní kámen
Bradatý z ústavu veřejného mínění
Po neklidném dni
Pomazal si hlavu kolomazí
A vydal se na válečnou stezku
Kolem světa
Běda!
Na stará kolena se zamiloval
Do šunky s křenem
Pomatené sny otrávil jedem
Spolu s obohaceným uranem
Schovaný před jinotajem
Nikdo nechce slyšet
O bezvýznamnosti
Vlastní osobnosti
Připijme si
Bratři!
Zkvašeným medem
Věčná sláva patří
Nevinným obětem